Coaching

Welk ineffectief en/of ongewenst gedrag wil je veranderen? Veelal zijn het overtuigingen die een belemmerende rol spelen bij veranderingen. Die overtuigingen boven tafel krijgen en herkaderen zorgt voor nieuwe inzichten en gedrag. Door ook aandacht te schenken aan vaardigheden ontstaat er een combinatie die succesvol is en leidt tot het gewenste doel namelijk effectief gedrag. Door gebruik te maken van reflectie- confrontatie- en spiegeltechnieken worden opvattingen en overtuigingen inzichtelijk en bespreekbaar. Op die manier is het mogelijk om vanuit nieuwe perspectieven ander en meer effectief gedrag in te zetten.

Bij aanvang van een coaching traject wordt er een contract opgesteld waarin o.a. concrete doelen worden beschreven. Om de persoonskenmerken van een coachee snel inzichtelijk te maken wordt er vaak gebruik gemaakt van de methode Insights Discovery. TCO is inmiddels 10 jaar gecertificeerd practitioner en heeft deze methode al vele malen met succes ingezet. Deze methode zorgt voor een snel inzicht in de persoonskenmerken van een persoon. In geval van teambegeleiding zorgt dit ervoor dat teamleden eerder tot de kern komen van wat hen belemmert in hun samenwerking. Het kan gezien worden als de springplank naar het daadwerkelijke gesprek.

Coaching is mogelijk op zowel individueel als groepsniveau.

Voorbeelden van situaties waarbij coaching een toegevoegde waarde heeft:

  • als veranderingen andere eisen stellen aan medewerkers
  • wanneer iemand andere taken of bevoegdheden krijgt
  • als marktomstandigheden vragen om andere output
  • als er een nieuwe balans is gewenst door gebeurtenissen op persoonlijk vlak
  • wanneer de arbeidsverhoudingen onder druk zijn komen staan
  • als het goed gaat maar beter kan.

Meer weten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek