Organisatieadvies

Organisatieadvies is een ongrijpbaar begrip en beslaat een breed terrein. TCO richt zich op de inzetbaarheid van medewerkers en met name op de gebieden leiderschapsstijl, cultuur, arbeidsverhoudingen, vitaliteit en loopbaan. Het gaat in feite om aandachtsgebieden die vallen onder de noemer duurzaam inzetbaarheid.

In de praktijk blijkt dat een groot deel van de veranderingsprocessen niet tot het gewenste resultaat leidt. Vaak blijft de informele organisatie vasthouden aan het bekende (gedrag) en ontstaat er geen beweging. Zodra medewerkers deelgenoot of eigenaar worden van de verandering is de kans van slagen vele malen groter. Het gaat vaak om het loslaten van het vertrouwde. Als een organisatie gelijktijdig rekening houdt met individuele persoonskenmerken, kwaliteiten, meningen en belangen, dan kan een verandering van binnenuit ontstaan. Een van de voorwaarden van een succesvolle verandering is de veranderbereidheid en het verandervermogen van zowel het management als de medewerkers. Ondanks een breed scala van methoden en instrumenten is het de manier van begeleiden die het verschil maakt. Een organisatie is niet maakbaar is door het implementeren van procedure de inzet van instrumenten en/of modellen. Ze zijn wat mij betreft ondersteunend en niet leidend. Organisatievraagstukken vragen ook om een mensgerichte aanpak omdat juist mensen het verschil maken. 

Organisatieadvies is maatwerk en daarom bespreek ik graag samen met u de specifieke situatie om te komen tot een aanpak.

Meer weten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.